Advera s.r.o.

Vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadla, hydrologický a geologický průzkum...

Úvodní stránka Tisk Email

Studny, vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologický a geologický průzkum, čerpací zkoušky, rozbory vody, projekty a vyhodnocení, výstavba zhlaví vrtů

advera1png.pngFirma ADVERA s.r.o. vznikla 1.3.2008. Její pracovníci mají dlouholetou praxi v oboru hydrogeologie, v oboru hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Mají zkušenosti s projekty a realizací vrtů s dosahovanou hloubkou nad 600m. Podíleli se např. na realizaci zakázky výstavby pozorovací sítě vrtů pro potřeby Českého hydrometeorologického ústavu částečně financovaného ze zdrojů EU, na zakázce záchrany havarovaného přetokového termálního vrtu v Děčíně, na projekci a realizaci termálních vrtů v ústecko děčínské oblasti a na řadě dalších významných zakázkách.

Při realizacích vrtů jsou používány pouze ekologické, nezávadné a atestované materiály. Firma ADVERA s.r.o. spolupracuje i se zahraničními firmami a na základě oprávnění vydaném Českým báňským úřadem mohou i tyto firmy provádět pod jejím řízením hluboké vrty.

V současné době je firma vybavena pro vrtání studní, vrtů pro tepelná čerpadla a geologický průzkum. Využívá technologii tzv. příklepového vrtání s pomocí kompresoru. Do nesoudržných hornin je vybavena dvěma průměrovými systémy pro zatahování ocelových pažnic při vrtání. Pro vrtání ve stísněných prostorech a pro geologický průzkum má k dispozici malou vrtnou soupravu na gumových pásech.

K výstroji studní a vrtů pro tepelná čerpadla používá atestované materiály od firmy GEREX-trading, s.r.o., která dodávala kompletní výstroj pro státní zakázku Českého hydrometeorologického ústavu.